Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Wczytuję stronę

potrwa to tylko chwilę

X Jesienne Spotkanie

Kardiologiczne

Przewodniczący:
prof. Stefan Grajek, prof. Maciej Lesiak

Poznań 20 - 21 października 2017 r.

 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tabela
Program PDF


Program aktualny na dzień 25.09.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

Wszystkie
SALA A
SALA B
SALA C
SALA D
14.00-15.10

14.00-15.10
Przewodniczący:
Ewa Straburzyńska-Migaj, Marek Jemielity

1. Blaski i cienie przeszczepu serca

Michał Zakliczyński

2. Kogo kierować do ośrodka kwalifikującego do przeszczepu serca?

Ewa Straburzyńska-Migaj

3. Rola urządzeń do mechanicznego wspomagania serca w prowadzeniu chorych z zaawansowaną niewydolnością serca:
- Doświadczenia gdańskie - Piotr Siondalski
- Doświadczenia poznańskie - Marek Jemielity

14.00-15.10
Prowadzący:
Marcin Grabowski, Aleksander Maciąg
Nowe zalecenia i stanowiska - implementacja w codziennej praktyce klinicznej

1. Multipoint pacing - standard resynchronizacji 2017

Przemysław Mitkowski

2. Profilaktyka progresji niewydolności serca - stymulacja resynchronizująca (CRTP)

Maciej Kempa

3. Skuteczność CRT u chorych z migotaniem przedsionków

Maciej Sterliński

4. Dyskusja

14.00-15.10
Chairmen:
Mirosław Ferenc, Janusz Rzeźniczak, Adam Sukiennik,
Panel:
Marek Słomczyński, Adrian Włodarczak, Jarosław Hiczkiewicz, Ryszard Kąsinowski, Artur Jastrzębski
14.00-15.20 Session 1. Important questions in bifurcation stenting prof. Maciej Lesiak

1. Can simple stenting strategy fit all?

Krzysztof Reczuch

2. Is final-kissing mandatory in one-stent bifurcation PCI?

Maciej Lesiak

3. When and how to perform POT?

Robert Gil

4. Should I always protect a side branch, and how to rescue when it is lost?

Mirosław Ferenc

Live case transmission:
Provisional bifurcation stenting with intravascular imaging guidance.

14.00-15.10
Otwarcie Warsztatów:
Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Olga Trojnarska
Sesja 1
PRZECIEKI OKOŁOZASTAWKOWE
Przewodniczący :
Grzegorz Smolka, Andrzej Ochała, Marcin Demkow

1. U kogo myślę o zamknięciu przecieku okołozastawkowego – ocena kliniczna i echokardiograficzna

Piotr Pysz

2. Dostępne w Polsce systemy do zamykania przecieków okołozastawkowych – moje własne doświadczenia

Wojciech Wojakowski

3. Strategia zabiegu przezskórnego – step by step.

Grzegorz Smolka

4. Monitorowanie chorych po zabiegu – jak to robię praktycznie

Piotr Pysz

W trakcie sesji zamknięcie przecieku okołozastawkowego - "live-in-a-box”.

15.10-15.25

15.10-15.25
PRZERWA KAWOWA / Coffee Break

15.25-16.35

15.25-16.35
Przewodniczący:
Andrzej Cieśliński, Przemysław Mitkowski

1. Leki złożone nowej generacji. Już nie tylko terapia nadciśnienia tętniczego

Przemysław Mitkowski

2. Troponiny stary marker w nowej roli. Trimetazydyna lek zmniejszający wyciek troponin i poprawiający rokowanie w chorobie niedokrwiennej serca.

Stefan Grajek

3. Dyskusja

15.25-16.35
Prowadzący:
Romuald Ochotny, Maciej Kempa
Stymulacja resynchronizująca AD 2017

1. Zalecenia ISHNE/HRS 2017 dotyczące ambulatoryjnego monitorowania EKG i telemedycyny

Małgorzata Kurpesa

2. Zalecenie ESC HF 2016 - elektroterapia komu już tak, komu już nie ?

Marcin Grabowski

3. Wyniki rejestru ELECTRa - jak bezpiecznie i skutecznie usuwać elektrody?

Aleksander Maciąg

4. Dyskusja

15.25-16.35
Chairmen:
Wojciech Wojakowski, Robert Gil, Jacek Legutko

Panel:
Adam Sukiennik, Janusz Rzeźniczak, Krzysztof Reczuch, Adrian Włodarczak, Ryszard Kąsinowski, Janusz Rzeźniczak, Artur Jastrzębski

1. The excellence in TAP. Case based step by step presentation.

Sławomir Dobrzycki

2. The excellence in Crush / DK-Crush. Case based step-by step presentation.

Maciej Lesiak

3. The excellence in Culotte. Case based step by step presentation.

Mirosław Ferenc

4. How to optimize complex bifurcation procedure?

Jacek Legutko

Live case transmission:
Complex bifurcation stenting with intravascular imaging guidance.

15.25-16.35
Sesja 2
PRZETRWAŁY OTWÓR OWALNY
Przewodniczący :
Tadeusz Przewłocki, Wojciech Wąsek, Aleksander Araszkiewicz

1. Przezcewnikowe zamykanie PFO – gdzie jesteśmy w 2017 roku ?

Tadeusz Przewłocki

2. Kogo właściwie kieruję do zamknięcia PFO i gdzie szukam chorych ?

Olga Trojnarska

3. Chcę zacząć zamykać PFO ale nie wiem jaki system wybrać – pomóżcie:
- Wybieram Amplatzer PFO Occluder – Marcin Demkow
- Wybieram PFM PFO Occluder – Aleksander Araszkiewicz
- Wybieram Occlutech Flex II PFO Occluder – Marek Grygier
- System nie ma znaczenia – wybieram to co leży na półce... – Robert Sabiniewicz

W trakcie sesji 2-3 zabiegi "live" zamknięcia PFO różnymi typami zapinek z omówieniem techniki zabiegu "step-by-step"

16.35-16.55

16.35-16.55
PRZERWA KAWOWA / Coffee Break

16.35-16.55  

16.35-16.55  
Sesja specjalna spotkanie z ekspertem
Żelazo w niewydolności serca
Ewa Straburzyńska-Migaj

16.55-18.05

16.55-18.05
Przewodniczący:
Andrzej Cieśliński, Romuald Ochotny, Aleksander Araszkiewicz

1. Czy uzasadniona jest farmakoterapia przedszpitalna w zawale NSTEMI

Stefan Grajek

2. Optymalne leczenie przeciwpłytkowe w zawale NSTEMI

Jolanta Siller-Matula

3. Opieka kompleksowa i koordynowana po zawale serca

Piotr Jankowski

3. Dyskusja

16.55-18.05
Prowadzący:
Maciej Sterliński, Małgorzata Kurpesa
Wyzwania u chorych z migotaniem przedsionków - przypadki kliniczne

1. Mój chory z nowo-rozpoznanym AF ma mieć kardiowersję ...

Romuald Ochotny

2. Mój chory z AF ma mieć PCI ...

Michał Plewka

3. Mój chory z AF ma mieć ablację ...

Jarosław Kaźmierczak

4. Dyskusja

16.55-18.05
Chairmen:
Mirosław Ferenc, Ryszard Kąsinowski, Jarosław Hiczkiewicz

Case no 1

Maciej Lewandowski

Case no 2

Marek Słomczyński

Case no 3

Adrian Włodarczak

Case no 4

Andrzej Siniawski

16.55-18.05
Sesja 3
USZKO LEWEGO PRZEDSIONKA
Przewodniczący :
Grzegorz Smolka, Wojciech Wojakowski, Marek Grygier

1. Kiedy, komu i dlaczego zamykam uszko lewego przedsionka ?

Wojciech Wąsek

2. Gdzie szukać chorych, jak popularyzować zabiegi i zbudować sieć kierujących lekarzy - doświadczenia dużego ośrodka

Aleksander Araszkiewicz

3. Chcę zacząć zamykać uszko LP ale nie wiem jaki system wybrać – pomóżcie:
- Wybieram system Watchman – Marek Grygier
- Wybieram system Amulet – Marcin Demkow
- Wybieram inne systemy – Robert Sabiniewicz

W trakcie sesji "live-in-a-box" zamknięcie uszka lewego przedsionka

18.10-19.00

18.10-19.00
SESJA JUBILEUSZOWA

Program aktualny na dzień 25.09.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

Wszystkie
SALA A
SALA B
SALA C
SALA D
09.00-10.10

09.00-10.10
Przewodniczący : Małgorzata Pyda, Stefan Grajek

1. Beta-blokery w leczeniu nadciśnienia tętniczego – czy warto zmienić dotychczasowe nawyki?

Stefan Grajek
Grant edukacyjny firmy EGIS

2. Miejsce leków przeciwzakrzepowych w najnowszej aktualizacji wytycznych ESC 2017 dotyczącej podwójnego leczenia przeciwpłytkowego

Piotr Jankowski
Grant edukacyjny firmy PFIZER

3. Co nowego w świetle wytycznych ESC możemy zaproponować pacjentom z niewydolnością serca z HFrEF?

Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem firmy Novartis

09.00-10.10
Prowadzący:
Adrian Gwizdała, Romuald Ochotny
Nowości, nadzieje, wyzwania w ablacji

1. Elektroda z kontrolą siły nacisku oraz wykorzystanie nowych algorytmów w systemach 3D - ich wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu ablacji

Andrzej Hoffmann

2. Powikłania ablacji AF - profilaktyka, rozpoznanie, leczenie

Sławomir Sielski

3. Nakłucie transseptalne - jak ja to robię?

Michał Waśniewski

4. Dyskusja

09.00-10.10
Chairmen :
Mirosław Ferenc, Krzysztof Reczuch, Sławomir Dobrzycki
Panel:
Wojciech Wojakowski, Janusz Rzeźniczak, Jarosław Hiczkiewicz,
Marek Słomczyński, Adrian Włodarczak, Ryszard Kąsinowski,
Artur Jastrzebski

1. Choosing the treatment strategy for LM lesion. What do new studies bring to our practice?

Adam Sukiennik

2. Left Main PCI – a different animal?

Maciej Lesiak

3. Intravascular guidance of LM stenting procedure – why so important?

Jacek Legutko

Live case transmission:
Left Main stenting with intravascular imaging guidance.

09.00-10.10
Sesja 4
UBYTEK W PRZEGRODZIE MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ
Przewodniczący :
Jacek Białkowski, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Olga Trojnarska

1. Dostępne w Polsce systemy do zamykania ASD – zalety i wady – dane literaturowe a moje własne doświadczenia

Robert Sabiniewicz

2. Jak mierzyć wielkość ubytku i wybrać odpowiedni rozmiar zapinki

Wiktor Kuliczkowski

3. Trudne do zamknięcia ASD – duży ubytek, brak rąbka, wiele małych ubytków etc. – jak sobie radzę

Tadeusz Przewłocki

4. Zamykać czy nie zamykać – jak podejmuję trudne decyzje w wybranych grupach chorych z ASD II - nadciśnienie płucne, upośledzona funkcja lewej komory, chorzy w wieku podeszłym...

Monika Komar

W trakcie sesji 2 zabiegi zamknięcia ASD różnymi typami zapinek
z omówieniem techniki zabiegu "step by step".

10.10-10.30

10.10-10.30
PRZERWA KAWOWA / Coffee Break

10.10-10.30  

10.10-10.30  
Sesja specjalna spotkanie z ekspertem
Ostra zatorowość płucna – co nowego w rozpoznawaniu i leczeniu?
Marcin Kurzyna

10.30-11.40

10.30-11.40
Grant edukacyjny firmy BAYER
Przewodniczący:
Romuald Ochotny, Małgorzata Pyda

1. Rywaroksaban w chorobie niedokrwiennej

Stefan Grajek

2. Codzienne dylematy: antykoagulacja u pacjenta z migotaniem przedsionków i wieloma czynnikami ryzyka.

Tatiana Mularek-Kubzdela

3. Dyskusja

10.30-11.40
Prowadzący:
Krzysztof Błaszyk
20 lat Pracowni Elektrofizjologii Serca w I Klinice Kardiologii w Poznaniu

1. Ablacja migotania przedsionków – w świetle najnowszych badań

Michał Waśniewski

2. Komorowa arytmia – w chorobie strukturalnej serca

Krzysztof Błaszyk

3. Niewydolność serca; kiedy jest miejsce na ablację ?

Adrian Gwizdała

4. Dyskusja

10.30-11.40
Session 5. Technical aspects of Left Main stenting [10.25–11.35]
Chairmen:
Wojciech Wojakowski, Jacek Legutko, Janusz Rzeźniczak

1. Tips & tricks of LM stenting.

Maciej Lesiak

2. Optimizing LCx ostium after LM-LAD stenting.

Robert Gil

3. Which technique for complex LM procedure?

Miroslaw Ferenc

4. Tough plaque – tough case. How to approach a calcified LM lesion?

Krzysztof Reczuch

10.30-11.40
Sesja 5
NADCIŚNIENIE PŁUCNE W WADACH STRUKTURALNYCH SERCA
Przewodniczący :
Grzegorz Kopeć, Jacek Białkowski, Tatiana Mularek-Kuzdeba

1. Jak rozpoznawać nadciśnienie płucne u chorych z wadami przeciekowymi serca ?

Zofia Oko-Sarnowska

2. Zamykać czy nie zamykać - inwazyjne metody diagnostyki i kwalifikacji chorych z wadą przeciekową do zabiegu zamknięcia przeciekowej wady serca

Grzegorz Kopeć

3. Czy istnieją możliwości leczenia farmakologicznego pacjentów z nadciśnieniem płucnym przed zabiegiem ?

Magdalena Janus

4. Jak wykonać zabieg u chorego z PH i wadą przeciekową – dostępne urządzenia i techniki

Jacek Kusa

W trakcie sesji zabieg "live" zamknięcia ASD u chorego z nadciśnieniem płucnym

11.40-12.00

11.40-12.00
PRZERWA KAWOWA

12.00-13.10

12.00-13.10
Prowadzenie:
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Stefan Grajek

1. Empagliflozyna punkt widzenia kardiologa

Stefan Grajek

2. Empagliflozyna punkt widzenia diabetologa

Dorota Zozulińska

3. Empagliflozyna z punktu widzenia nefrologa

Krzysztof Pawlaczyk

4. Dyskusja

12.00-13.10
Prowadzenie:
Paweł Burchardt, Maciej Haberka

1. Powikłania leczenia lipidowego. Czy zależą od mechanizmów działania leków?

Paweł Burchardt

2. Statyna i fibrat – leczenie skojarzone u pacjentów z zespołem metabolicznym

Maciej Haberka

3. Leczenie pacjenta po incydencie sercowo-naczyniowym oraz z hipercholesterolemią rodzinną w świetle najnowszych badań z inhibitorami PCSK9

Stefan Grajek
Wykład pod patronatem firmy Amgen

4. Dyskusja

12.00-13.10
Optical Coherence Tomography - an advance imaging solution for modern CathLab
Session 1. OCT burning questions
Chairmen:
Robert Gil, Niels Holm, Magdalena Łanocha, Maciej Lesiak

1. How to perform a good quality OCT

Tomasz Roleder

2. Can OCT visualize the unpredictable problem/complication?

Magdalena Łanocha

3. Bioresorption of BRS in OCT - leaving nothing behind?

Niels Holm

4. OCT not only for coronary arteries?

Aleksander Araszkiewicz

5. Is it time to change the place of OCT imaging in clinical guidelines?

Jacek Legutko

12.00-13.10
Sesja 6
TAVI – WSZYSTKO CO CHCIAŁBYŚ WIEDZIEĆ A NIE MIAŁEŚ OKAZJI ZAPYTAĆ…
Prowadzący sesję:
Andrzej Ochała, Adam Witkowski, Marek Grygier

1. Aktualne wskazania do zabiegu TAVI w oparciu o wyniki najnowszych badań – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Adam Witkowski

2. TAVI – blaski i cienie w 2017 roku

Marek Grygier

3. Prezentacja 3 typowych chorych leczonych metodą TAVI w I Klinice Kardiologii i Klinice Kardiochirurgii UM w Poznaniu
- Dostęp udowy – Anna Komosa
- Dostęp przezkoniuszkowy – Marcin Misterski
- Dostęp przezszyjny/direct aorta – Mateusz Puślecki

4. Jak wygląda zabieg TAVI w naszym ośrodku – live-in-a-box

5. Prowadzenie chorego po zabiegu TAVI – „tips and tricks“ - jak to robimy i na co zwracamy uwagę ?

Anna Olasińska-Wiśniewska

W trakcie sesji zabieg "live-in-a-box" implantacji zastawki aortalnej

13.10-13.30

13.10-13.30
PRZERWA KAWOWA

13.30-14.40

13.30-14.40
Postępy w leczeniu niewydolności serca – zastawka mitralna i trójdzielna
Przewodniczący:
Ewa Straburzyńska-Migaj, Zofia Oko-Sarnowska

1. Niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej w niewydolności serca – diagnostyka echokardiograficzna

Lech Paluszkiewicz

2. Dla kogo Mitraclip?

Andrzej Gackowski

3. Leczenie chirurgiczne niedomykalności mitralnej i trójdzielnej

Jan Gummert

4. Dyskusja

13.30-14.40
Prowadzący:
Tatiana Mularek-Kubzdela, Marcin Kurzyna

1. Rozpoznawanie tętniczego nadciśnienia płucnego – schemat diagnostyczny. Różne „maski” TNP.

Marcin Kurzyna

2. Metody obrazowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

Magdalena Janus

3. Kiedy i u kogo podejrzewać CTEPH? Jak nadzorować chorych po ostrej zatorowości płucnej?

Tatiana Mularek-Kubzdela

4. Dyskusja

13.30-14.40
Session 2: A Case-Based, Problem-Solving Approach: How do I use OCT to...
Chairmen:
Niels Holm, Wojciech Wojakowski,
Jacek Legutko, Magdalena Łanocha

1. Optimize Stent Implantation

Witold Laskowski

2. Assess and Treat Stent Thrombosis and Restenosis.

Arkadiusz Pietrasik

3. Guide BRS Implantation.

Artur Jastrzębski

4. Assess and Treat Bifurcation Lesions.

Niels Holm

5. Guide and follow up CTO Intervention.

Jarosław Wójcik

6. Assess and Treat Patients Presenting with ACS.

Wojciech Wojakowski

7. Assess and Treat Left Main Lesions.

Magdalena Łanocha

13.30-14.40
Sesja 7
UBYTEK W PRZEGRODZIE MIĘDZYKOMOROWEJ
Przewodniczący:
Grażyna Brzezińska-Rajszys, Tomasz Moszura, Olga Trojnarska

1. Anatomia ubytków w przegrodzie międzykomorowej – obrazowanie a możliwości leczenia interwencyjnego

Tomasz Moszura

2. Systemy do zamykania wrodzonego VSD – moje własne doświadczenia

Grażyna Brzezińska-Rajszys

3. Strategia zabiegu – step-by-step

Jacek Kusa

4. Interwencyjne leczenie pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej – jak się z tym zmierzyć

Karol Zbroński, Zenon Huczek.

5. Mam chorego po zamknięciu VSD – jak go prowadzić i obserwować ?

Olga Trojnarska

14.40-14.50

14.40-14.50
Zakończenie Konferencji

14.50-15.30

14.50-15.30
LUNCH


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


prof. Andrzej Milewicz,
prof. Marek Ruchała

Miejsce konferencji

Pawilon 15, Poznań Congress Center
ul. Głogowska 14, Poznań
tel. 61 869 23 42
www: pcc.mtp.pl
jak dojechac ?

z Warszawy

przez A2

2 godz. 57 min

309 km

ze Szczecina

przez S3 i A2

2 godz. 37 min

263 km

z Rzeszowa

przez A4

6 godz. 36 min

615 km

z Wrocławia

przez DK5 i DW434

2 godz. 53 min

174 km

z Katowic

przez A4

4 godz. 36 min

370 km

z Gdańska

przez A1 i DK15

3 godz. 54 min

332 km

z Łodzi

przez A2

2 godz. 20 min

204 km

z Kielc

przez DK74 i A2

4 godz. 37 min

349 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej: www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy oraz uiszczenie opłaty w terminie
14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo e-mailem.

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo
w Konferencji upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych

Na zakończenie konferencji Uczestnicy otrzymają certyfikat
potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.

HOTELE

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji pokoi za pomocą platformy: http://symposion.ptqv.net/


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach

200 PLN

do 31.01.2017

300 PLN

do 31.06.2017

400 PLN

do 19.10.2017

500 PLN

od 20.10.2017 na miejscu


Patronat Honorowy


Patronat Medialny


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
p. o. Dyrektora Działu Sprzedaży
Email: malgorzata.nowakowska@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 512

Marzena Jaskot
Account Manager
Email: marzena.jaskot@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 130

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....