Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Wczytuję stronę

potrwa to tylko chwilę

X Jesienne Spotkanie

Kardiologiczne

Przewodniczący:
prof. Stefan Grajek, prof. Maciej Lesiak

Poznań 20 - 21 października 2017 r.

 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tablela


Wszystkie
SALA A
SALA B
SALA C
SALA D
14.00-15.10

14.00-15.10
Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marek Jemielity

1. Blaski i cienie przeszczepu serca

Michał Zakliczyński

2. Kogo kierować do ośrodka kwalifikującego do przeszczepu serca?

E. Straburzyńska-Migaj

3. Rola urządzeń do mechanicznego wspomagania serca w prowadzeniu chorych z zaawansowaną niewydolnością serca:
- Doświadczenia gdańskie - Piotr Siondalski
- Doświadczenia poznańskie - Marek Jemielity

14.00-15.10
Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny
Wyzwania u chorych z migotaniem przedsionków - przypadki kliniczne

1. Mój chory z nowo-rozpoznanym AF ma mieć kardiowersję …

2. Mój chory z AF ma mieć ablację …

3. Mój chory z AF ma mieć PCI …

4. Dyskusja

14.00-15.10
prof. Maciej Lesiak
14.00-15.20 Session 1. Important questions in bifurcation stenting

1. Can simple stenting strategy fit all?

2. Is final-kissing mandatory in one-stent bifurcation PCI?

3. When and how to perform POT?

4. Should I always protect a side branch, and how to rescue when it is lost?

Live case transmission:
Provisional bifurcation stenting with intravascular imaging guidance.

14.00-15.10
Otwarcie Warsztatów:
doc. Marek Grygier / prof. Robert Sabiniewicz / prof. Olga Trojnarska
Sesja 1
Przecieki okołozastawkowe Przewodniczący :
doc. Grzegorz Smolka, prof. Wojciech Wojakowski, prof. Marcin Demkow

1. U kogo myślę o zamknięciu przecieku okołozastawkowego – ocena kliniczna i echokardiograficzna

dr Piotr Pysz

2. Dostępne w Polsce systemy do zamykania przecieków okołozastawkowych – moje własne doświadczenia

prof. Wojciech Wojakowski

3. Strategia zabiegu przezskórnego – step-by-step.

doc. Grzegorz Smolka

4. Monitorowanie chorych po zabiegu – jak to robię praktycznie

dr Piotr Pysz

W trakcie sesji transmisja zabiegu zamknięcie przecieku okołozastawkowego lub live-in-a-box

15.10-15.25

15.10-15.25
PRZERWA KAWOWA

15.25-16.35

15.25-16.35
Przewodniczący: Andrzej Cieśliński, Przemysław Mitkowski

1. "Leki złożone nowej generacji. Już nie tylko terapia nadciśnienia tętniczego"

Przemysław Mitkowski

2. "Troponiny stary marker w nowej roli. Trimetazydyna lek zmniejszający wyciek troponin i poprawiający rokowanie w chorobie niedokrwiennej serca".

Stefan Grajek

3. Dyskusja

15.25-16.35
Nowości, nadzieje, wyzwania w ablacji

1. Mapowanie arytmii

2. Powikłania Ablacji AF - profilaktyka, rozpoznanie, leczenie

3. Radioablacja

4. Dyskusja

15.25-16.35

1. The excellence in TAP. Case based step-by step presentation.

2. The excellence in Crush / DK-Crush. Case based step-by step presentation.

3. The excellence in Culotte. Case based step-by step presentation.

4. How to optimize complex bifurcation procedure?

Live case transmission:
Complex bifurcation stenting with intravascular imaging guidance.

15.25-16.35
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej Przewodniczący :
prof. Jacek Białkowski, prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Olga Trojnarska

1. Dostępne w Polsce systemy do zamykania ASD – zalety i wady – dane literaturowe a moje własne doświadczenia

prof. Jacek Białkowski

2. Jak mierzyć wielkość ubytku i wybrać odpowiedni rozmiar zapinki

prof. Robert Sabiniewicz

3. Trudne do zamknięcia ASD – duży ubytek, brak rąbka, wiele małych ubytków etc. – jak sobie radzę

prof. Tadeusz Przewłocki

4. Zamykać czy nie zamykać – jak podejmuję trudne decyzje w wybranych grupach chorych z ASD II - nadciśnienie płucne, upośledzona funkcja lewej komory, chorzy w wieku podeszłym...

doc. Monika Komar

W trakcie sesji 2 zabiegi zamknięcia ASD różnymi typami zapinek z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step“.

16.35-16.55

16.35-16.55
Sesja specjalna spotkanie z ekspertem Ewa Straburzyńska

16.55-18.05

16.55-18.05
Przewodniczący: Andrzej Cieśliński, Romuald Ochotny, Aleksander Araszkiewicz

1. Czy uzasadniona jest farmakoterapia przedszpitalna w zawale nstemi

Stefan Grajek

2. Optymalne leczenie przeciwpłytkowe w zawale nstemi

Jolanta Siller-Matula

3. Opieka kompleksowa i koordynowana po zawale serca

Piotr Jankowski

3. Dyskusja

16.55-18.05
Nowe zalecenia i stanowiska - implementacja w codziennej praktyce klinicznej

1. Zalecenia ISHNE/HRS 2017 dotyczące ambulatoryjnego monitorowania EKG i telemedycyny

2. Zalecenie ESC HF 2016 - elektrotarapia komu już tak, komu już nie ?

3. Wyniki rejestru ELECTRa - jak bezpiecznie i skutecznie usuwać elektrody?

4. Dyskusja

16.55-18.05

Case no 1

Case no 2

Case no 3

Case no 4

16.55-18.05
Sesja 3
Uszko lewego przedsionka Przewodniczący :
doc. Grzegorz Smolka, doc. Wojciech Wojakowski, doc. Marek Grygier

1. Kiedy, komu i dlaczego zamykam uszko lewego przedsionka ?

doc. Wojciech Wąsek

2. Gdzie szukać chorych - jak zbudować sieć kierujących lekarzy – doświadczenia dużego ośrodka

doc. Aleksander Araszkiewicz

3. Chcę zacząć zamykać uszko LP ale nie wiem jaki system wybrać – pomóżcie:
- Wybieram system Watchman – dr Marek Grygie
- Wybieram system Amulet – prof. Marcin Demkow
- Wybieram inne systemy – doc. Robert Sabiniewicz

W trakcie sesji transmisja zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka lub live-in-a-box

18.10-19.00

18.10-19.00
SESJA JUBILUSZOWA

Wszystkie
SALA A
SALA B
SALA C
SALA D
09.00-10.10

09.00-10.10
AKADEMIA FARMAKOTERAPII:

1. Beta-blokery w leczeniu nadciśnienia tętniczego – czy warto zmienić dotychczasowe nawyki?

Stefan Grajek
Grant edukacyjny firmy EGIS

2. Apixaban

Piotr Pruszczyk
Grant edukacyjny firmy PFIZER

3. Co nowego w świetle wytycznych ESC możemy zaproponować pacjentom z niewydolnością serca z HFrEF?

Ewa Straburzyńska
Wykład pod patronatem firmy Novartis

09.00-10.10
Stymulacja resynchronizująca AD 2017

1. Multipoint pacing - standard resynchrnizacji 2017

2. Profilaktyka progresji niewydolności serca - stymulacja resynchronizująca (CRTP)

3. Skutecznośc CRT u chorych z migotaniem przedsionków

4. Dyskusja

09.00-10.10

1. Choosing the treatment strategy for LM lesion. What do new studies bring to our practice?

2. Left Main PCI – a different animal?

3. Intravascular guidance of LM stenting procedure – why so important?

Live case transmission:
Left Main stenting with intravascular imaging guidance.

09.00-10.10
Sesja 4
Przetrwały otwór owalny Przewodniczący :
prof. Małgorzata Szkutnik, doc. Aleksander Araszkiewicz

1. Przezcewnikowe zamykanie PFO – gdzie jesteśmy w 2017 roku ?

prof. Tadeusz Przewłocki

2. Kogo właściwie kieruję do zamknięcia PFO i gdzie szukam chorych ?

prof. Olga Trojnarska

3. Chcę zacząć zamykać PFO ale nie wiem jaki system wybrać – pomóżcie: - Wybieram Amplatzer PFO Occluder – prof. Tadeusz Przewłocki - Wybieram PFM PFO Occluder – doc. Aleksander Araszkiewicz - Wybieram Occlutech Flex II PFO Occluder – doc. Marek Grygier - System nie ma znaczenia – wybieram to co leży na półce... – prof. Robert Sabiniewicz

W trakcie sesji 2-3 zabiegi „live“ zamknięcia PFO różnymi typami zapinek z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step“.

10.10-10.30

10.10-10.30
Sesja specjalna spotkanie z ekspertem
Ostra zatorowość płucna – co nowego w rozpoznawaniu i leczeniu?
Marcin Kurzyna

10.30-11.40

10.30-11.40
Przewodniczący: Romuald Ochotny, Tatiana Mularek-Kubzdela

1. Rivaroxaban w chorobie niedokrwiennej

Stefan Grajek

2. Antykoagulacja i nerki

Tatiana Mularek-Kubzdela

3. Dyskusja

10.30-11.40
Elektroterapia i elektrofizjologia - jak ja to robię ?

1. Nakłucie żyły podobojczykowej/pachowej

2. Stymulacja pęczka Hisa

3. Nakłucie transseptalne

4. Dyskusja

10.30-11.40
Session 5. Technical aspects of Left Main stenting [10.25–11.35]

1. Tips & tricks of LM stenting.

2. Optimizing LCx ostium after LM-LAD stenting.

3. Which technique for complex LM procedure?

4. Tough plaque – tough case. How to approach a calcified LM lesion?

10.30-11.40
Sesja 5
Nadciśnienie płucne w wadach strukturalnych serca Przewodniczący :
prof. Olga Trojnarska, prof. Grzegorz Kopeć, doc. Aleksander Araszkiewicz,

1. Jak rozpoznawać nadciśnienie płucne u chorych z wadami przeciekowymi serca ?

prof. Olga Trojnarska

2. Zamykać czy nie zamykać - inwazyjne metody diagnostyki i kwalifikacji chorych z wadą przeciekową do zabiegu zamknięcia przeciekowej wady serca

prof. Grzegorz Kopeć

3. Czy istnieją możliwości leczenia farmakologicznego pacjentów z nadciśnieniem płucnym przed zabiegiem ?

dr Magdalena Janus (Poznań)

4. Jak wykonać zabieg u chorego z PH i wadą przeciekową – dostępne urządzenia i techniki

doc. Jacek Kusa

W trakcie sesji zabieg "live" zamknięcia ASD u chorego z nadciśnieniem płucnym

11.35-11.50
11.50-12.50

11.50-12.50

1. Empagliflozyna punkt widzenia kardiologa

Stefan Grajek

2. Empagliflozyna punkt widzenia diabetologa

Dorota Zozulińska

3. Dyskusja

11.50-12.50

1. Powikłania leczenia lipidowego. Czy zależą od mechanizmów działania leków?

Paweł Burchardt

2. Statyna i fibrat łącznie, czyli korzyści metaboliczne w cukrzycy t.2

Paweł Burchardt

3. Leczenie pacjenta po incydencie sercowo-naczyniowym oraz z hipercholesterolemią rodzinną w świetle najnowszych badań z inhibitorami PCSK9

Stefan Grajek

4. Dyskusja

11.50-12.50
Dr Magdalena Łanocha
Optical Coherence Tomography - an advance imaging solution for modern CathLab

1. How to perform a good quality OCT

2. Evidence that OCT Improves Patient Outcomes

3. Only OCT could visualized the problem/complication

4. Bioresorbtion of BRS in OCT- leaving nothing behind?

5. OCT not only for coronary arteries

11.50-12.50
Sesja 6
TAVI
(szczegółowy program TBD)

W trakcie sesji zabieg "live-in-a-box" implantacji zastawki aortalnej

12.50-13.05
13.05-14.15

13.05-14.15
Postępy w leczeniu niewydolności serca – zastawka mitralna i trójdzielna
Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj

1. Niedomykalność zastawki mitralnej i trójdzielnej w niewydolności serca – diagnostyka echokardiograficzna

Lech Paluszkiewicz

2. Dla kogo Mitraclip?

Andrzej Gackowski

3. Leczenie chirurgiczne niedomykalności mitralnej i trójdzielnej

Jan Gummert (Direktor der Klinik für Thorax - und Kardiovaskularchirurgie)

4. Dyskusja

13.05-14.15
Prowadzący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Marcin Kurzyna

1. Rozpoznawanie tętniczego nadciśnienia płucnego – schemat diagnostyczny. Różne „maski” TNP.

Marcin Kurzyna

2. Metody obrazowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu tętniczego nadciśnienia płucnego.

Magdalena Janus

3. Kiedy i u kogo podejrzewać CTEPH? Jak nadzorować chorych po ostrej zatorowości płucnej?

Tatiana Mularek-Kubzdela

4. Dyskusja

13.05-14.15
A Case-Based, Problem-Solving Approach: How do I use OCT to...

1. Optimize Stent Implantation

2. Assess (and Treat) Bifurcation Lesions

3. Guide BRS Implantation

4. Assess (and Treat) Left Main Lesions

5. Guide CTO Intervention

6. Assess (and Treat) Stent Thrombosis and Restenosis

7. Assess (and Treat) Patients Presenting with ACS

13.05-14.15
Sesja 7
Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
Przewoniczący: prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys, prof. Tomasz Moszura, doc. Jacek Kusa

1. Anatomia ubytków w przegrodzie międzykomorowej – obrazowanie

dr Sebastian Góreczny

2. Systemy do zamykania wrodzonego VSD – moje własne doświadczenia

prof. Grażyna Brzezińska-Rajszys

3. Strategia zabiegu – step-by-step

doc. Jacek Kusa

4. Mam chorego po zamknięciu VSD – jak go prowadzić i obserwować ?

prof. Tomasz Moszura

5. Interwencyjne leczenie pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej – jak się z tym zmierzyć

doc. Zbigniew Huczek

14.15-15.00

14.15-15.00
LUNCH


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


prof. Andrzej Milewicz,
prof. Marek Ruchała

Miejsce konferencji

Pawilon 15, Poznań Congress Center
ul. Głogowska 14, Poznań
tel. 61 869 23 42
www: pcc.mtp.pl
jak dojechac ?

z Warszawy

przez A2

2 godz. 57 min

309 km

ze Szczecina

przez S3 i A2

2 godz. 37 min

263 km

z Rzeszowa

przez A4

6 godz. 36 min

615 km

z Wrocławia

przez DK5 i DW434

2 godz. 53 min

174 km

z Katowic

przez A4

4 godz. 36 min

370 km

z Gdańska

przez A1 i DK15

3 godz. 54 min

332 km

z Łodzi

przez A2

2 godz. 20 min

204 km

z Kielc

przez DK74 i A2

4 godz. 37 min

349 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej: www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy oraz uiszczenie opłaty w terminie
14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo e-mailem.

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo
w Konferencji upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych

Na zakończenie konferencji Uczestnicy otrzymają certyfikat
potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.

HOTELE

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji pokoi za pomocą platformy: http://symposion.ptqv.net/


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach
 • Spotkanie Towarzyskie (dodatkowo płatne).

200 PLN

do 31.01.2017

300 PLN

do 31.06.2017

400 PLN

do 19.10.2017

500 PLN

od 20.10.2017 na miejscu


Patronat Medialny

Portal lekarzy i pracowników służby zdrowia

Portal aptekarzy, techników i pracowników
sektora farmaceutycznego


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Justyna Furmańczak
Dyrektor Działu Sprzedaży
Email: justyna.furmanczak@symposion.pl
Telefon kom.: 501 934 906

Marzena Jaskot
Account Manager
Email: marzena.jaskot@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 130

Małgorzata Nowakowska
Account Manager
Email: malgorzata.nowakowska@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 512

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....