Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Ładuję stronę..

potrwa to tylko chwilę

TORUŃ
1 - 3 września 2017 r.

XIX Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Alergologów Pneumonologów
i Immunologów Klinicznych

Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego i Naukowego:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk


 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 61 869 12 55


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 16 14

Miejsce konferencji

Copernicus Toruń Hotel
Bulwar Filadelfijski 11, 87-100 Toruń
tel. 56 611 57 00
www: copernicustorun.com
jak dojechac ?

z Warszawy

przez A2 i A1

2 godz. 21 min

258 km

ze Szczecina

przez DK10

4 godz. 3 min

312 km

z Rzeszowa

przez A1

5 godz. 32 min

465 km

z Wrocławia

przez S8 i A1

3 godz. 30 min

391 km

z Katowic

przez DK1 i A1

3 godz. 26 min

357 km

z Gdańska

przez A1

1 godz. 41 min

169 km

z Łodzi

przez A1

1 godz. 49 min

182 km

z Kielc

przez DK74 i A1

3 godz. 24 min

310 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo
w XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów Pneumonologów i Immunologów Klinicznych upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tabela


SALA A
14.30-14.45

14.30-14.45
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk ,
Prezes firmy Symposion Małgorzata Hein

14.45-15.30

14.45-15.30
Prewencja i terapia alergii pokarmowej - Stanowisko Sekcji Alergii Pokarmowej PTA 2017
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi

15.30-17.00

15.30-17.00
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Immunoterapia alergenowa w świetle najnowszych wytycznych EAACI

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Bakteryjny lizat mechaniczny w chorobach alergicznych dróg oddechowych u dzieci – dlaczego ?

dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

Bakteryjny lizat mechaniczny nową opcją terapeutyczną w chorobach alergicznych dróg oddechowych u dzieci ?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

SLIT - co nowego AD 2017 ?

dr hab. n. med. prof. nadzw. Marita Nittner-Marszalska

Dyskusja

17.00 – 17.20

17.00 – 17.20
Przerwa kawowa

17.20-17.50

17.20-17.50
Spotkanie z ekspertem I. GINA 2017 i nie tylko
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

17.50-18.50

17.50-18.50
Sesja II. Kontrowersje wokół GOLD 2017

Wszystkie
SALA A
SALA B
7.30-8.15

7.30-8.15
Najważniejsze osiągnięcia w pulmonologii i alergologii 2016/2017
dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

8.15-8.45

8.15-8.45
Prowadzący/Sędzia: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Lewy narożnik (DPI) prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Prawy narożnik (pMDI) dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Werdykt - prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Dyskusja

8.45-10.00

8.45-10.00
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, dr n. med. Piotr Rapiejko

"Szpatułka elektroniczna"

dr n. med. Piotr Rapiejko

"Kieszonkowe" USG

dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

Dyskusja

10.00-10.20

10.00-10.20
Przerwa kawowa

10.20-11.35

10.20-11.35
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Postępowanie w astmie wczesnodziecięcej i nawrotowej obturacji oskrzeli u dzieci w wieku 0-5 lat – co powinni zrobić specjaliści ? Stanowisko PTA, PTChPD, PTP, PTMR, PKLR.

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Polski Konsensus Nebulizacyjny AD 2017

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Dawkowanie leków w nebulizacji - czy już mamy właściwe narzędzia ?

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński, dr n. med. Emil Florkiewicz

Dyskusja

11.35-12.05

11.35-12.05
Gorący temat II. Kardiologiczne bezpieczeństwo b-2-mimetyków

12.05-12.35

12.05-12.35
prof. dr hab. n. med. Marek Jutel, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

12.35-13.05

12.35-13.05
prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak, dr n. med. Łukasz Błażowski

13.05-14.20

13.05-14.20
Lunch

14.20-15.05
15.05-16.05

15.05-16.05
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Jak ważny jest inhalator ?

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Jak ważny jest lek ?

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Dyskusja

16.05-16.20

16.05-16.20
Przerwa kawowa

16.20-17.35

16.20-17.35
Prowadzący: prof.dr hab. n. med. Anna Bręborowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

Epidemiologia i symptomatologia

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

Diagnostyka i badania dodatkowe

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

Badania radiologiczne

dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

Rola USG płuc

dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

Terapia w ambulatorium i w szpitalu

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

Dyskusja

17.35-18.35

17.35-18.35
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz, dr hab.n. med. Ewa Świebocka

Dlaczego prewencja pierwotna astmy jest ważna ?

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz

Czynniki ryzyka rozwoju astmy - najważniejsze badania.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, lekarz med. Anna Bodajko-Grochowska

Aktualne i przyszłe zalecenia w prewencji pierwotnej astmy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Dyskusja

17.35-18.35
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

Grypa znana i nieznana

dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

Szczepienia p-ko grypie

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Dyskusja

SALA A
8.15-9.00

8.15-9.00
Sesja X. Nieżyty nosa u dzieci i dorosłych

Przewlekły nieżyt nosa

dr n. med. Piotr Rapiejko

Algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w nieżytach nosa u dzieci

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Dyskusja

9.00-10.15

9.00-10.15
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zenon Siergiejko, prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Zmiany w okresach pylenia Polsce

dr n. med. Piotr Rapiejko

FABER - nowa metoda w diagnostyce komponentowej alergii

prof. dr hab. n. med. Marek Jutel

Zastosowanie rynomanometrii do testu prowokacji nosowej

dr hab. n. med. Ewa Świebocka

Nowości z Konferencji Respiratory Drug Delivery 2017

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Immunoglukan – co nowego ?

dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

Symbicort Turbuhaler - nowe dane

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Atopowe zapalenie skóry – najnowsze terapie w praktyce

prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak

Nowe antybiotyki w terapii zakażeń układu oddechowego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, dr Kowalska M

Dyskusja

10.15-10.30

10.15-10.30
Przerwa kawowa

10.30-11.10

10.30-11.10
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk, prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Precyzyjne dawkowanie leków w inhalatorze siateczkowym

dr n. med. Emil Florkiewicz

Inhalator siateczkowy Intec Twister Mesh - dziś i jutro

prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

Dyskusja

11.10-11.30

11.10-11.30
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

11.30-12.00
12.00-12.15

12.00-12.15
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk
Prezes firmy Symposion Małgorzata Hein

HOTELE

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji pokoi za pomocą platformy: http://symposion.ptqv.net/


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach

600 PLN

Cena do 31.01

700 PLN

do 31.03.2017

800 PLN

do 30.06.2017

900 PLN

do 31.08.2017

1000 PLN

od 01.09.2017 na miejscu

Osoba towarzysząca
XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów,
Pneumonologów i Immunologów Klinicznych

200 PLN

do 01.09.2017

Spotkanie towarzyskie
XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergologów,
Pneumonologów i Immunologów Klinicznych

200 PLN

Cena do 01.09


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Justyna Furmańczak
Dyrektor Działu Sprzedaży
Email: justyna.furmanczak@symposion.pl
Telefon kom.: 501 934 906

Bartosz Krupiński
Senior Account Manager
Email: bartosz.krupinski@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 531

Małgorzata Nowakowska
Account Manager
Email: malgorzata.nowakowska@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 512

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....