Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Wczytuję stronę

potrwa to tylko chwilę

Przewodniczący Honorowy:
prof. dr hab. med. Marian Smoczyński
Organizatorzy:
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Gdańsk, 13 - 14 października 2017 r.

VIII Gdańskie

Sympozjum
Gastroenterologiczne

Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Krystian Adrych

 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


List intencyjny

Prof. Krystian Adrych

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII Gdańskim Sympozjum Gastroenterologicznym, które odbędzie się w dniach 13-14 października 2017 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku ul. Ołowianka 1. Na nasze Sympozjum zostało zaproszone grono wybitnych polskich wykładowców, naukowców i praktyków, którzy dołożą wszelkich starań, aby program naukowy tego wydarzenia obejmował najnowszą wiedzę medyczną w zakresie gastroenterologii. Proponujemy Państwu bogaty i interesujący program naukowy. W kilku sesjach zostaną przedstawione postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, wątroby oraz trzustki. Powrócimy także do dobrej tradycji z lat ubiegłych przygotowując sesję endoskopową z przedstawieniem ciekawych, trudnych i pouczających przypadków klinicznych. Liczymy na ożywioną dyskusję pomiędzy ekspertami a gastroenterologami, internistami, chirurgami, pediatrami oraz lekarzami rodzinnymi. Gdańsk stwarza wyśmienitą okazję do coraz lepszego wzajemnego poznania się uczestników oraz możliwość bezpośrednich wzajemnych kontaktów. Myślę, iż atmosfera miejsca oraz sprzyjający obradom nadmorski klimat umożliwi wszystkim uczestnikom dużo korzyści zawodowych, a przy okazji dostarczy miłych wrażeń. Dołożymy wszelkich starań, aby VIII Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne zapisało się w pamięci wszystkich jako udane spotkanie zarówno pod względem merytorycznym jak i towarzyskim.

Do zobaczenia w Gdańsku


Dr hab. n. med. Krystian Adrych, prof. nadzw.


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


prof. Andrzej Milewicz,
prof. Marek Ruchała

Miejsce obrad

Polska Filharmonia Bałtycka
ul. Ołowianka 1, Gdańsk 80-001
tel. 58 320 62 50
www.filharmonia.gda.pl
jak dojechac ?

z Poznania

przez DK15 i A1

4 godz. 6 min

338 km

z Warszawy

przez A1

3 godz. 55 min

421 km

ze Szczecina

przez DK6

5 godz. 1 min

355 km

z Rzeszowa

przez A4 i A1

7 godz. 1 min

753 km

z Krakowa

przez A1

5 godz. 56 min

589 km

z Katowic

przez A1

5 godz. 13 min

521 km

z Wrocławia

przez S8 i A1

4 godz. 59 min

554 km

z Łodzi

przez A1

3 godz. 15 min

346 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej: www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo
w Konferencji upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych

Na zakończenie konferencji Uczestnicy otrzymają certyfikat
potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tablela


Program aktualny na dzień 27.06.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

SALA warsztatowa
11.00-13.00

11.00-13.00
Wykład i badanie wprowadzające do warsztatów Ćwiczenia praktyczne
Prof. dr. hab. n. med. Michał Studniarek

13.00-14.00

13.00-14.00
Dr n. med. Tomasz Marek, Dr n. med. Michał Dubowik

14.30-15.45

14.30-15.45
Dr n. med. Tomasz Marek, Dr n. med. Michał Dubowik

12.30-14.00

12.30-14.00
Rejestracja uczestników i zwiedzanie wystawy medycznej

14.00-14.05

14.00-14.05
Otwarcie konferencji

14.05-16.35

14.05-16.35
Przewodniczący: Prof. Jarosław Reguła, Prof. Grzegorz Wallner,
Prof. Jan Długosz

14.05-14.25

Możliwości leczenia chirurgicznego choroby refluksowej przełyku oraz achalazji

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

14.25-14.30

Dyskusja

14.30-14.50

Powikłania w przewodzie pokarmowym po NLPZ – aktualne możliwości leczenia i zapobiegania

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

14.50-14.55

Dyskusja

14.55-15.15

Zakażenie Clostridium difficille – wyzwania oraz nowe możliwości leczenia

Prof. nadzw. dr hab. n med. Krystian Adrych

15.15-15.20

Dyskusja

15.20-15.40

Gastritis chronica a Helicobacter pylori

Prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz

15.40-15.45

Dyskusja

15.45-16.05

Niekonwencjonalne metody leczenia

Prof. dr. hab. n. med. Leszek Paradowski

16.05-16.10

Dyskusja

16.10-16.30

Pogranicze Psychiatrii i Gastroenterologii – jakich pacjentów tam spotkamy?

Dr n. med. Piotr Wierzbiński

16.30-16.35

Dyskusja

16.35-17.00

16.35-17.00
Przerwa na kawę

17.00-18.40

17.00-18.40
Przewodniczący: Prof. Jan Dzieniszewski, Prof. Marek Hartleb,
Prof. nadzw. Krystian Adrych

17.00-17.20

Alkoholowa choroba wątroby – nowoczesne postępowanie

Prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach

17.20-17.25

Dyskusja

17.25-17.45

Rak wątrobowokomórkowy – strategia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego

Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

17.45-17.50

Dyskusja

17.50-18.10

Guzy torbielowate trzustki

Prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek

18.10-18.15

Dyskusja

18.15-18.35

Przewlekłe zapalenie trzustki – jak pomóc skutecznie?

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystian Adrych

18.35-18.40

Dyskusja

18.40-19.15

18.40-19.15
Koktajl

19.15-20.00

19.15-20.00
Występ artystyczny

Program aktualny na dzień 27.06.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

SALA warsztatowa
9.45-11.15

9.45-11.15
Między uległością a agresją
Warsztat psychologiczny z zakresu empatii i asertywności dla lekarzy pracujących z pacjentami z zespołem jelita nadwrażliwego.
Dr n. med. Anna Bukowska-Posadzy
Psycholog kliniczny Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11.15-13.30

11.15-13.30
Dr n. med. Tomasz Marek, Dr n. med. Michał Dubowik

8.30-9.45

8.30-9.45
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Dr Maria Janiak,
Dr hab. Agnieszka Mądro

8.30-8.50

Nowoczesne leczenie choroby refluksowej przełyku - klasyka versus dwufazowy PPI

Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

8.50-8.55

Dyskusja

8.55-9.15

Skuteczne przygotowanie kluczem do skutecznej kolonoskopii. Jak przygotować pacjenta po raz kolejny po niewłaściwym wcześniejszym oczyszczaniu jelita?

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

9.15-9.20

Dyskusja

9.20-9.40

Vedolizumab – ocena skuteczności i bezpieczeństwa indukcji oraz długotrwałego podtrzymywania remisji w nieswoistych zapaleniach jelit

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

9.40-9.45

Dyskusja

9.45-11.25

9.45-11.25
Przewodniczący: Prof. Barbara Kamińska, Prof. Marian Grzymisławski,
Prof. Mirosław Jarosz

9.45-10.05

Nowe aspekty patogenezy i leczenia nieswoistych zapaleń jelit

Prof. dr hab. med. n. Zbigniew Kmieć

10.05-10.10

Dyskusja

10.10-10.30

Obecna strategia leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Dr n. med. Maria Janiak

10.3-10.35

Dyskusja

10.35-10.55

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna – praktyczne aspekty

Dr hab. n. med. Maria Kłopocka

10.55-11.00

Dyskusja

11.00-11.20

Strategia postępowania chirurgicznego w nieswoistych zapaleniach jelit

Prof. dr hab. n. med. Marek Dobosz

11.20-11.25

Dyskusja

11.25-11.50

11.25-11.50
Przerwa na kawę

11.50-13.25

11.50-13.25
Przewodniczący: Prof. Jan Chojnacki, Prof. Tomasz Brzozowski,
Prof. Ewa Nowakowska-Duława

11.50-12.10

Co nowego w zespole jelita drażliwego

Prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

12.10-12.15

Dyskusja

12.15-12.35

Co nowego w chorobie uchyłkowej – algorytm postępowania

Dr n. med. Anna Pietrzak

12.35-12.40

Dyskusja

12.40-12.55

Czy jest miejsce dla kwasu masłowego w terapii chorób przewodu pokarmowego?

Dr n. med. Bronisław Kotowski

12.55-13.00

Dyskusja

13.00-13.20

Choroba refluksowa przełyku – wciąż palący problem, nowości w terapii dodanej

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

13.20-13.25

Dyskusja

13.25-14.10

13.25-14.10
Przerwa na lunch

14.10-16.25

14.10-16.25
Przewodniczący: Prof. Marian Smoczyński, Prof. Jerzy Gil,
Dr Tomasz Marek

14.10-14.30

Co nowego w terapeutycznej endoskopowej ultrasonografii?

Dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

14.30-14.35

Dyskusja

14.35-14.55

Achalasia – nowe możliwości leczenia

Dr hab. n. med. Andrzej Białek

14.55-15.00

Dyskusja

15.00-15.30

Ciekawe i trudne przypadki – obrazy endoskopowe i radiologiczne z dyskusją interaktywną

Dr n. med. Stanisław Mittlener

15.30-15.35

Dyskusja

15.35-15.55

Prewencja i postępowanie w krwawieniach z żylaków przełyku i żołądka

Dr n. med. Andrzej Jasiński

15.55-16.00

Dyskusja

16.00-16.20

Leczenie małoinwazyjne martwicy trzustki

Dr n. med. Mateusz Jagielski

16.20-16.25

Dyskusja

16.25-16.30

16.25-16.30
Zakończenie konferencji


Strategiczni Partnerzy


Partnerzy


Patronat Medialny

HOTELE

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji pokoi za pomocą platformy: http://symposion.ptqv.net/


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach

250 PLN

do 31.07.2017

350 PLN

do 12.10.2017

450 PLN

od 13.10.2017 na miejscu

Udział w wieczorze kulturalnym
VIII GDAŃSKIE SYMPOZJUM GASTROENTEROLOGICZNE

25 PLN

do 13.10.2017

Warsztat psychologiczny z zakresu empatii i asertywności dla lekarzy pracujących z pacjentami z zespołem jelita nadwrażliwego

Prowadzący: dr. n. med. Anna Bukowska-Posadzy,
Psycholog kliniczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Termin: 14.10.2017 (sobota) – miejsce Konferencji

Godzina: 09:45-11:15

0 PLN

do 13.10.2017

Wykład i badanie wprowadzające do warsztatów
– ćwiczenia praktyczne

Prowadzący: Prof. dr. hab. n. med. Michał Studniarek

Termin: 13.10.2017 (piątek) – miejsce Konferencji

Godzina: 11:00-13:00

0 PLN

do 13.10.2017


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
p. o. Dyrektora Działu Sprzedaży
Email: malgorzata.nowakowska@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 512

Marzena Jaskot
Account Manager
Email: marzena.jaskot@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 130

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....