Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Ładuję stronę..

potrwa to tylko chwilę

22 - 23 września 2017 r. Łódź

IX Łódzki Weekend
Gastroenterologiczny
VII Spotkanie Polskiego Klubu Trzustkowego

Przewodniczące:
prof. Ewa Małecka-Panas, prof. Anita Gąsiorowska


 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


List intencyjny

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa – wykładowców, naukowców, klinicystów i wszystkie osoby zainteresowane chorobami układu pokarmowego do udziału w IX Łódzkim Weekendzie Gastroenterologicznym, który w tym roku odbędzie się w dniach 22-23 września.

Program tegorocznej konferencji zawiera szerokie spektrum zagadnień związanych z gastroenterologią, dlatego głęboko wierzymy, iż każdy z uczestników tego wydarzenia znajdzie odpowiedzi na nurtujące go dotychczas pytania.

Znakomita kadra specjalistów z całej Polski oraz wybitni zaproszeni wykładowcy z zagranicy poruszą wiele aktualnych i kontrowersyjnych tematów z zakresu gastroenterologii i przedstawią najnowsze wytyczne.

Konferencja nasza jest połączona z VII Spotkaniem Polskiego Klubu Trzustkowego, stąd w szerokim zakresie przedstawione będą najnowsze wiadomości dotyczące chorób tego narządu.

W programie Weekendu Gastroenterologicznego znajdą się spotkania, które aktywnie łączą teorię z praktyką, czego najlepszym przykładem będą Warsztaty USG jamy brzusznej, które poprowadzą wybitni eksperci w tej dziedzinie. Ze względu na rosnące zainteresowanie, przewidziane zostały bardzo ciekawe spotkania dotyczące problemów metabolicznych oraz wpływu stylu życia na przewód pokarmowy. Będziemy mieli również okazję zapoznać się z najaktualniejszymi zagadnieniami dotyczącymi neurogastroenterologii oraz prześledzić najnowsze osiągnięcia podczas sesji "Postępy w gastroenterologii".

Wielkie nadzieje wiążemy z sesją o intrygującym tytule "Z pamiętnika szalonego endoskopisty", dotyczącą nowoczesnych zabiegów endoskopowych i prowadzoną przez specjalistów znanych z wysokich kompetencji i efektownych prezentacji. Nie zabraknie również wykładów dotyczących postępów w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit.

Bardzo szerokie spektrum zagadnień poruszanych przez wybitne grono specjalistów na IX Weekendzie Gastroenterologicznym połączonym z VII Spotkaniem Polskiego Klubu Trzustkowego i ciągle rosnące zainteresowanie problematyką chorób układu pokarmowego, jak mamy nadzieję skłonią Państwa do udziału w tym wydarzeniu. Gorąco zapraszamy wszystkich uczestników poprzednich edycji konferencji, jak i osoby, które w swej codziennej praktyce borykają się z problemami gastroenterologicznymi.

Do zobaczenia w Łodzi!,

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas
Prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska
Przewodniczące Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


Prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,
tel. 61 869 12 55


Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel. 61 869 16 14

Miejsce konferencji

DoubleTree by Hilton Łódź
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
jak dojechac ?

z Warszawy

przez A2

1 godz. 29 min

136 km

ze Szczecina

przez S3 i A2

4 godz. 23 min

473 km

z Rzeszowa

przez DK74

4 godz. 34 min

307 km

z Wrocławia

przez S8

2 godz. 16 min

217 km

z Poznania

przez A2

2 godz. 19 min

218 km

z Katowic

przez DK1

2 godz. 23 min

200 km

z Gdańska

przez A1

3 godz. 5 min

343 km

z Kielc

przez DK7

2 godz. 30 min

152 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo w 10. Ogólnopolskiej Konferencji Kontrowersje w Pediatrii upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych

Strategiczny Partner Konferencji

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tabela


Program aktualny na dzień 12.09.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

Wszystkie
SALA A
SALA D
09.00

09.00
Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

11.00

11.00
Spotkanie Polskiego Klubu Trzustkowego

11.00 - 13.00

11.00 - 13.00
Dr Wiesław Świętosławski, Prof. Ludomir Stefańczyk

13.00 - 13.05

13.00 - 13.05
Otwarcie konferencji

13.05 - 14.15

13.05 - 14.15
Przewodniczący: Prof. Grażyna Rydzewska, Prof. Marek Hartleb

13.05 - 13.25

Co nowego z ZJN?

Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

13.25 - 13.45

SIBO-diagnostyka i postępowanie

Prof. Grażyna Rydzewska

13.45 - 14.05

Choroba uchyłkowa - standardy postępowania

Prof. Anita Gąsiorowska

14.05 - 14.15

Dyskusja

14.15 - 15.05

14.15 - 15.05
Przewodniczący: Prof. Krystian Adrych, Prof. Halina Cichoż-Lach

14.15 - 14.35

Zabiegi bariatryczne, skuteczność, powikłania

Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik

14.35 - 14.55

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych – przebieg kliniczny, leczenie

Prof. Marek Hartleb

14.55 - 15.05

Dyskusja

15.05 - 15.35

15.05 - 15.35
Przerwa na kawę i poczęstunek lunchowy

15.35 - 16.45

15.35 - 16.45
Przewodniczący: Prof. Agnieszka Mądro, Prof. Ewa Małecka-Panas

15.35 - 15.55

Genetic changes in chronic pancreatitis

Prof. Jonas Rosendahl

15.55 - 16.15

"Neoadjuvant therapy in pancreatic cancer from surgeon perspective"

Prof. Gueralp Ceyhan

16.15 - 16.35

Choroby trzustki uwarunkowane genetycznie

Prof. Grzegorz Oracz

16.35 - 16.45

Dyskusja

16.45 - 17.55

16.45 - 17.55
Przewodniczący: Dr Anna Mokrowiecka, Prof. Witold Bartnik,
Prof. Grażyna Rydzewska

16.45 - 17.05

Vedolizumab w leczeniu NChZJ

Prof. Grażyna Rydzewska

17.05 - 17.25

Zastosowanie IPP w chorobach przewodu pokarmowego

Dr Anna Mokrowiecka

17.25 - 17.45

Właściwe przygotowanie kluczem do skutecznej diagnostyki kolonoskopowej

Dr Władysław Januszewicz

17.45 - 17.55

Dyskusja

17.55 - 18.45

17.55 - 18.45
Przewodniczący: Prof. Mirosław Jarosz, Prof. Ewa Nowakowska-Duława,
Prof. Anita Gąsiorowska

17.55 - 18.10

Czy aktywność fizyczna ma wpływ na przebieg chorób przewodu pokarmowego

Prof. Anita Gąsiorowska

18.10 - 18.25

Leczenie żywieniowe w gastroenterologii

Dr Ewa Walecka-Kapica

18.25 - 18.45

Alkohol i substancje psychoaktywne a przewód pokarmowy

Prof. Barbara Skrzydło-Radomańska

18.45 - 20.00

18.45 - 20.00
Przerwa

20.00

20.00
Spotkanie towarzyskie

Program aktualny na dzień 12.09.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

Wszystkie
SALA A
SALA B
SALA D
08.30 - 09.50

08.30 - 09.50
Przewodniczący: Prof. Marek Durlik, Prof. Stanisław Głuszek,
Prof. Tomasz Mach

08.30 - 08.45

Biomarkery w przewlekłym zapaleniu trzustki

Dr Anna Kozak

08.45 - 09.05

Leczenie chirurgiczne bólu trzustkowego

Prof. Paweł Lampe

09.05 - 09.25

Porównanie skuteczności poszczególnych metod obrazowania w chorobach trzustki

Prof. Michał Studniarek

09.25 - 09.40

Prognozowanie w OZT

Dr Michał Lipiński

09.40 - 09.50

Dyskusja

09.50 - 11.00

09.50 - 11.00
Przewodniczący: Prof. Elżbieta Czkwianianc, Dr hab. Krzysztof Gil,
Dr hab. Agata Mulak

09.50 - 10.10

Zespół metaboliczny a IBS: wspólne ogniwa patogenetyczne

Dr hab. Marek Waluga

10.10 - 10.30

Wpływ wysiłku fizycznego i diety na skład mikrobiomu jelitowego

Dr Wojciech Marlicz

10.30 - 10.50

Układ endokannabinoidowy w zaburzeniach metabolicznych

Prof. Jakub Fichna

10.50 - 11.00

Dyskusja

11.00 - 11.20

11.00 - 11.20
Przerwa na kawę

11.20 - 12.10

11.20 - 12.10
Przewodniczący: Prof. Ewa Małecka-Panas, Prof. Elżbieta Poniewierka,
Prof. Tomasz Mach

11.20 - 11.40

Novel biomarkers in Primary Sclerosing Cholangitis

Prof. Peter Jansen

11.40 - 12.00

Postępowanie w krwawieniach do jelita cienkiego

Dr Tomasz Marek

12.00 - 12.10

Dyskusja

12.10 - 13.20

12.10 - 13.20
Przewodniczący: Dr Tomasz Marek, Prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło,
Prof. Anna Wiechowska-Kozłowska

12.10 - 12.25

Zabiegowa endosonografia - szaleństwo czy przyszłe standardy postępowania?

Prof. Anna Wiechowska-Kozłowska

12.25 - 12.40

Zabiegi endoskopii i endosonografii interwencyjnej

Dr Aleksander Sowier

12.40 - 12.55

Stare metody, nowe zastosowanie

Dr Sławomir Kozieł

12.55 - 13.10

Duże płaskie zmiany w żołądku

Dr Marek Pazurek

13.10 - 13.20

Dyskusja

12.10 - 13.20
Prowadzący:
Anna Bukowska-Posadzy,
Psycholog kliniczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Warsztat psychologiczny z zakresu empatii i asertywności dla lekarzy pracujących z pacjentami z zespołem jelita nadwrażliwego

13.20 - 13.40

13.20 - 13.40
Przerwa na kawę

13.40 - 14.30

13.40 - 14.30
Przewodniczący: Prof. Jerzy Gil, Prof. Agnieszka Dobrowolska

13.40 - 14.00

Specjalne problemy chorych na NCHZJ: szczepionki, badania przesiewowe w kierunku osteoporozy i nowotworów

Prof. Maria Kłopocka

14.00 - 14.20

Rola chirurga w leczeniu NChZJ

Prof. Adam Dziki

14.20 - 14.30

Dyskusja

14.30 - 14.40

14.30 - 14.40
Zakończenie i podsumowanie konferencji

14.40 - 15.25

14.40 - 15.25
Lunch

15.30 - 16.30

15.30 - 16.30
Spotkanie polsko niemieckiego konsorcjum do badań nad podłożem genetycznym achalazji i raka żołądka

HOTELE

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji pokoi za pomocą platformy: http://symposion.ptqv.net/


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach

200 PLN

do 31.01.2017

300 PLN

do 30.06.2017

400 PLN

do 21.09.2017

500 PLN

od 22.09.2017 na miejscu

Spotkanie Towarzyskie
IX Łódzki Weekend Gastroenterologiczny

25 PLN

Cena do 23.09

Psycholog kliniczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Warsztat psychologiczny z zakresu empatii i asertywności dla lekarzy pracujących z pacjentami z zespołem jelita nadwrażliwego

Miejsce: Sala D
Termin: Sobota – 23 września
Godzina: 12:10 - 13:40

0 PLN

do 22.09.2017


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Justyna Furmańczak
Dyrektor Działu Sprzedaży
Email: justyna.furmanczak@symposion.pl
Telefon kom.: 501 934 906

Marzena Jaskot
Account Manager
Email: marzena.jaskot@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 130

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....