Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Wczytuję stronę

potrwa to tylko chwilę

II Lubelskie Dni


Gastroenterologii


Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:
prof. Halina Cichoż-Lach


19 - 20 maja 2017 r. Lublin
Uniwersytet Medyczny


 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


List intencyjny

Prof. Halina Cichoż-Lach

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Lubelskich Dniach Gastroenterologii, które odbędą się w dniach 19-20 maja 2017 r. w salach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.

Podczas Konferencji prezentowane będą istotne tematy dotyczące postępów w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Zaproszeni wykładowcy, profesorowie z wiodących ośrodków klinicznych w Polsce, przedstawią aspekty praktyczne omawianych zagadnień przydatne specjaliście gastroenterologii, interniście, pediatrze czy lekarzowi rodzinnemu w codziennej praktyce lekarskiej.

Dołożymy wszelkich starań, aby II Lubelskie Dni Gastroenterologii osiągnęły jak najwyższy poziom naukowy i organizacyjny, mając jednocześnie nadzieję, że program naukowo-szkoleniowy spełni Państwa oczekiwania, a pobyt w Lublinie pozostanie w Państwa pamięci.

Z wyrazami szacunku


Prof. dr hab. med. Halina Cichoż-Lach
Przewodnicząca Komitetu Naukowego II Lubelskich Dni Gastroenterologii

Zespół Kliniki Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Strategiczny Partner Konferencji


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


prof. Andrzej Milewicz,
prof. Marek Ruchała

Miejsce obrad

Lubelskie Centrum Konferencyjne
ul. Artura Grottgera 2
20-029 Lublin
www.lcklubelskie.pl
jak dojechac ?

z Poznania

przez A2

4 godz. 33 min

431 km

z Warszawy

przez DW801

2 godz. 8 min

139 km

ze Szczecina

przez A2

6 godz. 43 min

687 km

z Rzeszowa

przez DK19

2 godz. 47 min

186 km

z Wrocławia

przez S8

4 godz. 51 min

417 km

z Katowic

przez DK78

4 godz. 12 min

304 km

z Gdańska

przez A1

5 godz. 19 min

538 km

z Łodzi

przez A2

3 godz. 13 min

252 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej: www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo
w Konferencji upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych

Na zakończenie konferencji Uczestnicy otrzymają certyfikat
potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.


Komitet organizacyjny

Główni Partnerzy Konferencji

Partnerzy

Patronat medialny


Komitet naukowy


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tabela


SALA A (wykładowa)
14.30 - 14.35

[ 14.30 - 14.35 ]
OTWARCIE KONFERENCJI

14.35 - 15.25

[ 14.35 - 15.25 ]
Sesja inaugurująca
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Butruk, prof. dr hab. n. med. Maria Słomka,
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik

14.35 - 14.55

Cuda w Medycynie

prof. dr hab. n. med. Leszek Paradowski

14.55 - 15.15

Czy realna jest profilaktyka nowotworów przewodu pokarmowego

prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski

15.15 - 15.25

Dyskuja

15.25 - 16.35

[ 15.25 - 16.35 ]
Sesja: Choroby trzustki
Przewodniczący: dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska, dr hab. n. med. Danuta Owczarek,
prof. dr hab. n. med. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska

15.25 - 15.45

Guzy torbielowate trzustki

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

15.45 - 16.05

Biomarkery raka trzustki

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

16.05 - 16.25

Postępy w leczeniu raka trzustki

prof. dr hab. n. med. Marek Durlik

16.25 - 16.35

Dyskusja

16.35 - 16.55

[ 16.35 - 16.55 ]
Przerwa kawowa

16.55 - 18.25

[ 16.55 - 18.25 ]
Choroby wątroby
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Bielicki, prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach ,
dr hab. n. med. Irena Ciećko-Michalska

16.55 - 17.15

NASH; aktualne trendy w terapii

prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach

17.15 - 17.35

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby - trudności i pułapki w diagnostyce i leczeniu.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Habior

17.35 - 17.55

Hiperkreatyninemia w marskości wątroby

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

17.55 - 18.15

Śródwątrobowe nadciśnienie wrotne bez przebudowy marskiej wątroby

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski

18.15 - 18.25

Dyskusja

18.25 - 18.35

[ 18.25 - 18.35 ]
Zaproszenie do udziału w warsztatach psychologicznych "Między uległością a agresją"
A.Bukowska-Posadzy

Wszystkie
SALA A (wykładowa)
SALA B (warsztatowa)
08.30 - 10.00

[ 08.30 - 10.00 ]
Górny odcinek przewodu pokarmowego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grażyna Jurkowska, dr n. med. Tomasz Marek,
dr hab. n. med. Małgorzata Zwolińska-Wcisło

08.30 - 08.50

Współczesne zasady postępowania w krwawieniach nieżylakowych z górnego odcinka przewodu pokarmowego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

08.50 - 09.10

Co nowego w leczeniu infekcji Helicobacter pylori ?

prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz

09.10 - 09.30

Choroba refluksowa u dzieci i młodzieży

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

09.30 - 09.50

GERD wciąż palący problem, terapia dodana - najnowsze doniesienia

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

09.50 - 10.00

Dyskusja

10.00 - 10.20

[ 10.00 - 10.20 ]
Przerwa kawowa

10.20 - 11.30

[ 10.20 - 11.30 ]
Sesja – (Takeda)
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska, prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła,
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

10.20 - 10.40

Vedolizumab – ocena skuteczności i bezpieczeństwa indukcji oraz długookresowego podtrzymywania remisji w nchzj

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska

10.40 - 11.00

Skuteczne przygotowanie kluczem do skutecznej diagnostyki kolonoskopowej

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

11.00 - 11.20

Nowoczesny PPI - nowe możliwości dla pacjentów z GERD

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

11.20 - 11.30

Dyskusja

[ 10.20 - 11.50 ]
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE FIRMY SANOFI
MIĘDZY ULEGŁOŚCIĄ A AGRESJĄ
Warsztat psychologiczny z zakresu empatii i asertywności dla lekarzy
pracujących z pacjentami z zespołem jelita nadwrażliwego
Prowadzący: Anna Bukowska-Posadzy
Psycholog kliniczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11.30 - 12.40

[ 11.30 - 12.40 ]
Dolny odcinek przewodu pokarmowego cz.I
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka,
prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski

11.30 - 11.50

Co nowego w chorobie uchyłkowej - algorytm postępowania

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

11.50 - 12.10

Co nowego w ZJN – algorytm postepowania

prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

12.10 - 12.30

Optymalizacja leczenia konwencjonalnego WZJG

Piotr Radwan

12.30 - 12.40

Dyskusja

12.40 - 13.00

[ 12.40 - 13.00 ]
Przerwa kawowa

13.00 - 14.50

[ 13.00 - 14.50 ]
Dolny odcinek przewodu pokarmowego cz.II
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka,
prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski

13.00 - 13.20

Wzdęcia – ciągle aktualny problem diagnostyczny i terapeutyczny.

prof. dr hab. n. med. Marian Grzymisławski

13.20 - 13.40

Guzy neuroendokrynne jelit – nowe wytyczne europejskie

prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska

13.40 - 14.00

Rak jelita grubego – wybrane aspekty praktyczne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

14.00 - 14.20

Wysiłek fizyczny a przebieg nieswoistych zapaleń jelitowych – od badań doświadczalnych do kliniki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski.

14.20 - 14.40

Elektrostymulacja nerwu błędnego – nowe nadzieje w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna

dr hab. n. med. Maciej Gonciarz

14.40 - 14.50

Dyskusja

14.50 - 15.00

[ 14.50 - 15.00 ]
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

15.00

[ 15.00 ]
LUNCH

HOTELE

Serdecznie zachęcamy do rezerwacji pokoi za pomocą platformy: http://symposion.ptqv.net/


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach

200 PLN

do 31.03.2017

300 PLN

do 18.05.2017

400 PLN

od 19.05.2017 na miejscu

Warsztat psychologiczny z zakresu empatii i asertywności dla lekarzy pracujących z pacjentami z zespołem jelita nadwrażliwego
Prowadzący: Anna Bukowska-Posadzy,
Psycholog kliniczny – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Miejsce: Lublin (Lubelskie Centrum Konferencyjne) – Sala B
Termin: 20.05.2017
Godzina: 10:20-11:50

0 PLN

do 20.05.2017


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Justyna Furmańczak
Dyrektor Działu Sprzedaży
Email: justyna.furmanczak@symposion.pl
Telefon kom.: 501 934 906

Marzena Jaskot
Account Manager
Email: marzena.jaskot@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 130

Małgorzata Nowakowska
Account Manager
Email: malgorzata.nowakowska@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 512

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....