Jesteśmy dla Państwa


© Symposion

Wczytuję stronę

potrwa to tylko chwilę

Kontrowersje i perspektywy
diagnostyki i leczenia izotopowego
w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Z okazji 60-lecia
zastosowania radiojodu
w chorobach endokrynologicznych.

25 lat Wydziału Lekarskiego II
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Przewodniczący: prof. Marek Ruchała

Poznań, 23 - 24 czerwca 2017 r.


 • 00

  Dni

 • :
 • 00

  Godzin

 • :
 • 00

  Minut

 • :
 • 00

  Sekund


List intencyjny

Prof. Marek Ruchała

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Mam niewątpliwy zaszczyt, ale i przyjemność zaprosić Was do Poznania na wyjątkowa konferencję poświęconą 60 - tej rocznicy leczenia izotopowego w Polsce. Przypadł mi w udziale potrójny honor jako gospodarz miejsca, prezes PTE i kierownik Kliniki, w której po raz pierwszy to leczenie zastosowano. Zapewniam, że Poznań w czerwcu to wyjątkowe, żywe, pełne atrakcji i zieleni miejsce, które już wiele lat temu mnie urzekło - idealne na taką uroczystość. To miasto początków polskiej państwowości, miasto Piastów i pierwszych władców Polski, księcia Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, których sarkofagi odnajdziemy w Złotej Kaplicy Archikatedry Poznańskiej.

Tym spotkaniem chciałbym oddać hołd moim wielkim poprzednikom, nauczycielom i wizjonerom medycyny. Prof. Roguski powierzył zadanie tworzenia i rozwijania medycyny nuklearnej młodemu, zdolnemu adiunktowi, wówczas dr Maciejowi Gembickiemu, który w niedługim czasie po pierwszym na świecie zastosowaniu przez Saula Hertza izotopu 131-I, podał radiojod pacjentowi z nadczynnością tarczycy. I tak zainicjowana przez prof. Macieja Gembickiego wielka przygoda wiąże do tej pory endokrynologię, medycynę nuklearną i tyreologię. Kolejne lata to burzliwy rozwój radioimmunologii i olbrzymi wkład w rozwój tej dziedziny prof. Jerzego Kosowicza - mojego Promotora. Po moim poprzedniku i nauczycielu, prof. Jerzym Sowińskim, ja swoją skromną osobą, oraz moi współpracownicy, pragniemy te więzi pomiędzy towarzystwami utrzymać. Dlatego pod honorowym patronatem aż trzech towarzystw PTMN, PTT i PTE oraz Sekcji Medycznej PAN taką konferencję organizuję. Zapewne nikt przed 60. laty nie podejrzewał, że w tak szybkim czasie nastąpi lawinowy rozwój tych trzech dziedzin życia medycznego. Pomimo to nadal istnieje ścisłe powiązanie tych specjalności.

Przygotowałem autorski program i zapewniam, że każdy z nas znajdzie w nim coś atrakcyjnego. Postaram się aby obejmował on wszystkie aspekty nowoczesnej współpracy endokrynologów, tyreologów i medyków nuklearnych. Będą one obejmowały obszary zarówno z zakresu diagnostyki jak i leczenia schorzeń endokrynologicznych – a wszystko w aspekcie praktycznym. Spróbujemy z zaproszonymi wykładowcami odpowiedzieć na pytania i wątpliwości pojawiające się u każdego z nas. Sesje pro i kontra, wątpliwości, różne poglądy prelegentów - to czyni naszą dyskusję żywą i potrzebną. Mamy nadzieję na wypracowanie takiego stanowiska, które pozwoli na kontynuację przygody zapoczątkowanej przez naszych wielkich nauczycieli. Nie chciałbym przedstawiać programu zbyt szczegółowo, ale wspomnę tylko, że w roli głównej wystąpi gość honorowy, znany Wam i zawsze wypełniający salę po brzegi, profesor Leonard Wartofsky. Dodatkową atrakcją będzie wystąpienie córki Saula Hertza, która przyleci z USA specjalnie z tej okazji. Interesującym jest fakt, że rodzina obojga gości z USA pochodzi z Polski, z okolic Warszawy.

Nie pozostaje mi nic innego, jak wspólnie z prezesem PTMN profesorem Leszkiem Królickim i prezesem PTT profesorem Andrzejem Lewińskim serdecznie zaprosić Państwa do współuczestnictwa w tym wydarzeniu i oddaniu należnego hołdu naszym nauczycielom.

Współgospodarzem naszego spotkania, jak zawsze do tej pory, będzie firma Symposion, która - jak co roku zadba o doskonałą organizację i atrakcyjny program artystyczny.

Do zobaczenia w Poznaniu

W imieniu komitetu Naukowego

Z poważaniem prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Prezes PTE
Przewodniczący Komitetu Naukowego


Informacje

Kontakt w sprawach naukowych


prof. Andrzej Milewicz,
prof. Marek Ruchała

Miejsce konferencji

Pawilon 15, Poznań Congress Center
ul. Głogowska 14, Poznań
tel. 61 869 23 42
www: pcc.mtp.pl
jak dojechac ?

z Warszawy

przez A2

2 godz. 57 min

309 km

ze Szczecina

przez S3 i A2

2 godz. 37 min

263 km

z Rzeszowa

przez A4

6 godz. 36 min

615 km

z Wrocławia

przez DK5 i DW434

2 godz. 53 min

174 km

z Katowic

przez A4

4 godz. 36 min

370 km

z Gdańska

przez A1 i DK15

3 godz. 54 min

332 km

z Łodzi

przez A2

2 godz. 20 min

204 km

z Kielc

przez DK74 i A2

4 godz. 37 min

349 km

Streszczenia

Serdecznie dziękujemy za przesłanie prac naukowych.
Specjalnie dla tych z Państwa, którzy nie zdążyli tego uczynić, decyzją Zarządu
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii
przedłużony został termin przesyłania streszczeń o tydzień do piątku 08.07.2016 roku.
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy
do dnia 20 lipca 2016 roku.

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego
zamieszczonego na stronie Zjazdu.

Dodaj pracę

Termin nadsyłania streszczeń: 08.07.2016r.

Streszczenie (w języku polskim lub angielskim) powinno zawierać:

 • tytuł,
 • słowa kluczowe,
 • pełne imiona i nazwiska autorów,
 • nazwę instytucji,
 • miasto,
 • kraj,
 • informację o konflikcie interesów,
 • oraz wyróżnione części w następującej kolejności (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
  1. wstęp,
  2. cel pracy,
  3. metodyka,
  4. wyniki,
  5. wnioski.

Streszczenie należy przesłać w formacie MS Word (.doc lub .docx) i może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, numer telefonu),
 • imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy
(Komisje Ekspertów prowadzących poszczególne sesje wg tematyki).
Zgłaszający autor zostanie poinformowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2016 r.

Zapraszamy do nadsyłania streszczeń!

Plakaty

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej.

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2016 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej: www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy oraz uiszczenie opłaty w terminie
14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer konta, który otrzymają Państwo e-mailem.

Certyfikat uczestnictwa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3 uczestnictwo
w Konferencji upoważnia do uzyskania punktów edukacyjnych

Na zakończenie konferencji Uczestnicy otrzymają certyfikat
potwierdzający uzyskanie punktów edukacyjnych.


Program Konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Program Lista Program Tabela


Program aktualny na dzień 30.03.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

SALA A
12.00 - 14.30

12.00 - 14.30
Rejestracja Uczestników, Otwarcie wystawy medycznej

14.30 - 15.45

14.30 - 15.45
Przewodniczący: Prof. Marek Dedecjus, Prof. Tomasz Bednarczuk,
Prof. Jerzy Sowiński, Prof. Jan Brzeziński
Kontrowersje wokół leczenia

Leczenie tyreostatyczne?

Prof. Tomasz Bednarczuk

Leczenie jodem promieniotwórczym? Niedoczynność tarczycy po leczeniu izotopowym - powikłanie czy wyleczenie?

Prof. Jerzy Sowiński

Leczenie chirurgiczne?

Prof. Marek Dedecjus

15.45 - 17.15

15.45 - 17.15
Przewodniczący: Prof. Beata Kos-Kudła,
Prof. Anhelli Syrenicz, Prof. Andrzej Milewicz

Analogi zimne vs. peptydowo receptorowa terapia izotopowa (PRRT) – razem czy osobno. Nowe zalecenia w zakresie leczenia guzów neuroendokrynnych.

Prof. Beata Kos-Kudła vs. Prof. Grzegorz Kamiński

Dyskusja

"Terapie celowane molekularne w nowotworach neuroendokrynnych"

Dr med. Paweł Gut

"Diagnostyka i leczenie izotopowe guza chromochłonnego"

Prof. Anhelli Syrenicz

17.15 - 17.30

17.15 - 17.30
Przerwa na kawę

17.30

17.30
Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

17.45 - 19.45

17.45 - 19.45
Przewodniczący: Prof. Leszek Królicki, Prof. Andrzej Lewiński,
Prof. Marek Ruchała

"The role of dosimetric radioiodine therapy for thyroid cancer"

Prof. Leonard Wartofsky (USA)

"Dr Saul Hertz Discovers the Medical Uses of RAI: Challenges and Legacy"

Barbara Hertz , M.ED Currator of the Saul Hertz, MD Archives, Greenwich, CT

60 lat leczenia izotopowego chorób tarczycy w Polsce

Prof. Jerzy Sowiński / Prof. Maciej Gembicki / Prof. Marek Ruchała

"Quo vadis medycyno nuklearna?"

Prof. Leszek Królicki

19.45

19.45
Spotkanie Towarzyskie

Program aktualny na dzień 30.03.2017, uprzejmie informujemy, że może ulec modyfikacjom.

SALA A
08.30 - 09.50

08.30 - 09.50
Przewodniczący: Prof. Andrzej Lewińsk, Prof. Roman Junik,
Prof. Marcin Barczyński, Prof. Jan Brzeziński

Wskazania do scyntygrafii tarczycy i leczenia izotopowego

Prof. Roman Junik

Rola ultrasonografii i biopsji cienkoigłowej w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy

Prof. Andrzej Lewiński

Wskazania do leczenia operacyjnego

Prof. Marcin Barczyński

09.50 - 11.00

09.50 - 11.00
Przewodniczący: Prof. Grzegorz Kamiński, Prof. Wojciech Zgliczyński,
Prof. Grzegorz Zieliński

Analogi somatostatyny vs leczenie neurochirurgiczne

Prof. Wojciech Zgliczyński vs. Prof. Grzegorz Zieliński

Dyskusja

"Leczenie izotopowe guzów przysadki - bezradność i ostateczność czy możliwa forma terapii?"

Prof. Grzegorz Kamiński

11.00 - 11.20

11.00 - 11.20
Przerwa na kawę

11.20 - 12.50

11.20 - 12.50
Przewodniczący: Prof. Barbara Jarząb, Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk,
Prof. Katarzyna Ziemnicka

Egzogenna czy endogenna stymulacja w leczeniu izotopowym zróżnicowanego raka tarczycy?

Prof. Alicja Hubalewska-Dydejczyk vs. Prof. Katarzyna Ziemnicka

Dyskusja

Zastosowanie inhibitorów kinazy tyrozynowej w leczeniu raka tarczycy

Prof. Barbara Jarząb

"Supresja czy substytucja? Leczenie L-tyroksyną w raku tarczycy"

Prof. Marek Ruchała

12.50 - 13.50

12.50 - 13.50
Lunch

13.50 - 15.05

13.50 - 15.05
Przewodniczący: Prof. Daria Handkiewicz-Junak, Prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska,
Dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska

"Radiojod a prokreacja - ryzyko, ograniczenia i korzyści"

Prof. Małgorzata Karbownik-Lewińska

"Rak tarczycy u dzieci - kogo i jak leczyć jodem promieniotwórczym - w świetle nowych wytycznych"

Prof. Daria Handkiewicz-Junak

Rola metod izotopowych w diagnostyce wad rozwojowych tarczycy

Dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska

15.05 - 15.55

15.05 - 15.55
Przewodniczący: Prof. Jerzy Sowiński, Prof. Beata Chrapko,
Dr hab. Zbigniew Adamczewski

"Bezpieczeństwo terapii jodem promieniotwórczym"

Dr hab. Zbigniew Adamczewski

"Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu przerzutów raka prostaty do kośći"

Dr hab. Rafał Czepczyński

16.00

16.00
Zakończenie konferencji


Opłaty rejestracyjne

Dbając o Państwa komfort udziału w obradach, uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Wstęp na sesje naukowe
 • Udział w wystawie medycznej
 • Teczkę z programem i materiałami konferencyjnymi
 • Identyfikator
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Kawa i lunch w przerwach
 • Spotkanie Towarzyskie (dodatkowo płatne).

200 PLN

do 23.06.2017

* spotkanie towarzyskie odbywa się poza programem Konferencji

100 PLN

do 23.06.2017


Kontakt z nami

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW

Aleksandra Patora
Specjalista ds. konferencji
Email: aleksandra.patora@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 148

KONTAKT DLA FIRM

Justyna Furmańczak
Dyrektor Działu Sprzedaży
Email: justyna.furmanczak@symposion.pl
Telefon kom.: 501 934 906

Marzena Jaskot
Account Manager
Email: marzena.jaskot@symposion.pl
Telefon kom.: 502 286 130

Małgorzata Nowakowska
Account Manager
Email: malgorzata.nowakowska@symposion.pl
Telefon kom.: 504 038 512

ORGANIZACJA

Justyna Daniliszyn
Dyrektor Działu Organizacji
Email: justyna.daniliszyn@symposion.pl
Telefon kom.: 506 106 063

Symposion MH Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 66 28 170,
fax: 61 662 81 71
biuro@symposion.pl
www.symposion.pl

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas ....


Patronat Medialny